lördag 22 juli 2017

Inbjudan 9/8

Plats: Parkeringen Sollentunavägen 72, Täby (Mörtsjön)
Parkering: I närområdet enl gällande bestämmelser. Vägbeskrivning
Start: 16-18
Banläggare: Joakim Lindén
Tidtagningssytem: Emit